Liên hệ

Địa chỉ:

74 Nguyễn Ảnh Thủ - Thới Tam Thôn 6 - Q12 - TP.HCM
Xưởng SX: 37/9P Nguyễn Ảnh Thủ - Q12 - TP.HCM

Số điện thoại

01234.200.232 (MR.SƠN)
0908.200.232 - 0903.305.548 (MRS.THẢO)

Email:

dogolamphat@gmail.com

Viết cho chúng tôi